За Магазини
По-голяма част от информацията в сайта достига до нас благодарение на трети лица, които подпомагат идеята и обновяват цени, продукти и други.

Ако намерите грешна информация и искате да я поправим, или да ви дадем достъп, за да управлявате информацията свързана с вашите търговски обекти, или да премахнем информацията - свържете се с нас на info@pokupkite.bg или на нашата Facebook страница.